Prasaranga Books Portal

Discount up to 35% for first purchase only this month.
logo-1-e1711877880594
Sale!

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನಗಳು

48.00

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಸರಳವಾಗಿ, ಸಂಕ್ಷೀಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ದುದರಿಂದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿನ ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನ, ನಿಷಿದಿ ಶಾಸನ, ವೀರಗಲ್ಲು ಶಾಸನ, ಮಾಸ್ತಿ ಶಾಸನ, ಗರುಡ ಪದ್ಧತಿಯ ಶಾಸನ, ಹೀಗೆ ವೈವಿದ್ಯಮಯವಾದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

International Shipment

Your orders are shipped seamlessly between countries

30 Days Warranty

You have the right to return your orders within 30 days.

Secure Payment

Your payments are secure with our private security network.

Description

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಸರಳವಾಗಿ, ಸಂಕ್ಷೀಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ದುದರಿಂದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿನ ಹಳಗನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನ, ನಿಷಿದಿ ಶಾಸನ, ವೀರಗಲ್ಲು ಶಾಸನ, ಮಾಸ್ತಿ ಶಾಸನ, ಗರುಡ ಪದ್ಧತಿಯ ಶಾಸನ, ಹೀಗೆ ವೈವಿದ್ಯಮಯವಾದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನಗಳು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *