Prasaranga Books Portal

Discount up to 35% for first purchase only this month.
logo-1-e1711877880594
Sale!

ಮಹಾಕವಿ ಕುವೆಂಪು ದರ್ಶನ

200.00

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ರಾಷ್ಟçಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹಲವು ಪ್ರಥಮಗಳ ಸಾಧಕರು. ಕನ್ನಡದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆÀಚ್ಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೇ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಬಂದಿರುವ ವಿಮರ್ಶೆ ಹಾಗೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಪಾರ. ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಯೆನಿಸಿದ ಪ್ರೊ.ದೇಜಗೌ ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಂಪುಟಗಳೇ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹವುಗಳಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡದ ಪರ ಹುಟ್ಟುಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊ.ದೇಜಗೌ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಿ ಮಹಾಕವಿ ಕುವೆಂಪು ದರ್ಶನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

International Shipment

Your orders are shipped seamlessly between countries

30 Days Warranty

You have the right to return your orders within 30 days.

Secure Payment

Your payments are secure with our private security network.

Description

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ರಾಷ್ಟçಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹಲವು ಪ್ರಥಮಗಳ ಸಾಧಕರು. ಕನ್ನಡದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆÀಚ್ಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೇ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಬಂದಿರುವ ವಿಮರ್ಶೆ ಹಾಗೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಪಾರ. ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಯೆನಿಸಿದ ಪ್ರೊ.ದೇಜಗೌ ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಂಪುಟಗಳೇ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಹವುಗಳಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡದ ಪರ ಹುಟ್ಟುಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊ.ದೇಜಗೌ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಿ ಮಹಾಕವಿ ಕುವೆಂಪು ದರ್ಶನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮಹಾಕವಿ ಕುವೆಂಪು ದರ್ಶನ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *