Prasaranga Books Portal

Discount up to 35% for first purchase only this month.
logo-1-e1711877880594
Sale!

ಶಾಸನ ಕವಿಗಳು

48.00

ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತಿಯ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನಿಂದ, ಮೈಸೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ’ಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಲೆ ಎಂಬುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ‘ಶಾಸನ ಕವಿಗಳು’ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

International Shipment

Your orders are shipped seamlessly between countries

30 Days Warranty

You have the right to return your orders within 30 days.

Secure Payment

Your payments are secure with our private security network.

Description

ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತಿಯ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನಿಂದ, ಮೈಸೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ’ಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಲೆ ಎಂಬುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ‘ಶಾಸನ ಕವಿಗಳು’ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಶಾಸನ ಕವಿಗಳು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *